Príomhoide Tanáisteach nua

By | 13th March 2023

Comhghairdeas le Múinteoir Olive atá nua-cheaptha mar Phríomhoide Tánaisteach ar Ghaelscoil Mhic Easmainn.  Is iar-scoláire í Olive.  Guímíd gach rath ar Olive amach anseo.

Congratulations to Múinteoir Olive on her recent appointment as Vice-Principal. Olive is a past pupil and has been teaching in GSME for a number of years.  We wish Olive well in her new role.