Comhairle na dTuismitheoírí/Parent’s Council

 

Comhairle na dTuismitheoirí/Parent’s Council

Tacaíonn Coiste na dTuismitheoirí le obair na scoile.  Bíonn cruinnithe acu go rialta, de gnáth ceann in aghaidh na míosa.  Bíonn an choiste ag tabhairt cabhair agus tacaíocht don scoil trí airgead a bhailiú, cabhair a thabhairt ag ócáidí scoile srl.  Bíonn an cruinniú cinn bhliana de ghnáth ag tús na bliana agus is anseo go mbíonn toghchán don choiste nua.

Is slí an mhaith é seo chun a bheith páirteach i saol na scoile agus chun aithne a chur ar thuismitheoirí eile.  Ní bheadh an scoil in ann leanúint ar aghaidh mar atá gan an tacaíocht airgeadais agus cabhair ón ngrúpa seo.

This committee helps with the work of the school.  They hold regular meetings throughout the year usually once a month. They help by fundraising, helping at school events etc. The AGM usually takes place in October when the new committee is elected. This is a great way for new parents of the school to get involved and to get to know other parents in the school.  Our school would not be able to carry on without the financial support of this group of people who give most generously of their time and resources. 

Coiste Comhairle na dTuismitheoirí

Cathaoirleach Bríd Ní Loingsigh & Philip Gostelow
Leas-Chathaoirligh  
Rúnaí Rachel Ní Dhonnchú
Leas-Rúnaí Claire Redmond
Cisteoir Eilís Uí Dhrisceoil
Leas Chisteoir