Misean/Our Mission

Ráiteas Misean

Daoine atá stuama, cumasach, carthanach a chothú, a bhfuil tuiscint acu do Dhia agus meas acu ar an éagsúlacht – agus a neartaíonn a dtaithí i scoil lánGhaeilge iad chun aghaidh a thabhairt ar dhúslán agus ar éagsúlacht an tsaoil.

To nurture responsible, capable, caring individuals who have a sense of God, who respect difference all whose Gaelscoil experience will empower them

to encounter life in all its challenging diversity