Brat Glas/Green Flag

Tá sé mar phríomhsprioc ag an gCoiste Glas cúrsaí taistil a fheabhsú agus a chur chun cinn i mbliana.  Leanaimid ar aghaidh ag obair go díograiseach ag laghdú bruscar agus dramhaíl  sa scoil agus mórthimpeall na scoile freisin. Leanamíd orainn leis ag caomhnú fuinnimh agus uisce.

Beidh áthas an domhain orainn nuair a éireoidh linn an ceathrú Brat Glas a bhaint amach.  

This year the primary objective of the Green-Schools Committee is to raise travel awareness and to promote satisfactory use of transport. We also continue our efforts to reduce litter and waste,  to conserve Energy and Water in the school and its surroundings.

Taisteal is ea Téama An Choiste Glas le haghaidh 2019 

Brat Glas ;Taisteal

Coiste Glas Iniúchadh Siúlóide