Rang 2 Shauna Mata phuimcín !!!!

Céiliúradh bliantúil Seachtain na Matamatice sa Ghaelscoil le déanaí….go leor leor fadhbanna reitithe, talamh tomhaiste, cluichí imeartha, mata meabhrach buaite, meastacháin déanta agus airgead caite….. an chraic go deo sna ranganna.

. 😀