Scoil Ghníomhaíochta/Active School

Brat Scoile Gníomhaí

Is tionscnamh de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna e an Brat Scoile Gníomhaí, le tacaíocht ó Éire Shláintiúil, agus tá sé bunaithe in Ionad Oideachais Mhiagh Eo.  Tá se mar aidhm aige go mbeidh níos mó scoileanna níos gníomhai, níos minice.

Bíonn ar gclár dirithe ar SPRAOI agus ar RANNPHÁIRTÍOCHT.  Is deis iontach é chun bealaí nua a thaispeáint do dhaoine óga agus dá dteaghlaigh le bheith gníomhach ar scoile agsu i measc an phobail aitiúil.

Beidh an tSeachtain Scoile Gníomhai 2019 na Gaelscoile ar siúl ón 27ú -31ú Bealtaine.

Dúshlán Míle sa La/Daily Mile Challenge

Ta Dúshlán Míle sa Lá mar chuid dár gclár ASW19. Ta se an-simplí go deo, iarrtar ar gach rang míle a thaisteal gach lá le linn chlár na Seachtaine Scole Gníomhaí.  Ag brath ar an aoisghrúpa a bheidh i gceist, is feidir leis na daltaí an míle a críochnú ina n-aonar, ina mbeirteanna nó mar fhoireann.

Agus ná déan de dearmad tacaimid lenár rith páirce sóisearach áitiúil trí spreagadh a thabhairt don oiread theaghlach agus is féidir pairt a ghlacadh sa rith SPRAI 2km seo. 

What is an Active School?

The Active School Flag (ASF) is awarded to schools that strive to achieve a physically educated and physically active school community. The process aims to get more schools, more active, more often.

Schools wishing to achieve the ASF begin the process by self-evaluating their current provision across 3 areas: Physical Education, Physical Activity and Partnerships. Schools must also organise an Active School Week programme and commit to having it as part of their annual school calendar. Schools that can say ‘yes’ to all of the ASF success criteria will be awarded with the active flag. The flag remains valid for a period of 3 years after which time schools will be invited to re-apply.

ASF is a Department of Education and Skills initiative supported by Healthy Ireland.

About the Active School Flag
The Active School Flag (ASF) initiative is a Department of Education and Skills initiative (DES) supported by Healthy Ireland (HI) which aims to get more schools, more active,
more often. It is awarded to schools that strive to achieve a physically educated and physical active school community. ASF forms part of the National Physical Activity Plan
and the Healthy Ireland vision where everyone can enjoy physical and mental and well-being to their full potential, and where well-being is valued and supported at every
level of society and is everyone’s responsibility. 80% of Irish children, currently, are not active enough (Children’s Sport Participation and Physical Activity Study,
2010). They are present in every classroom in the country. ASF provides schools with a template to get their whole school more active, within the confines of the school day,
with an emphasis on FUN and INCLUSION