Creideamh/Religion

Tá Gaelscoil Mhic Easmainn faoi Phátrúntacht Easpag Caitliceach Chiarraí.  Cuirtear oideachas reiligiúnda ar fail do na daltaí de réir theagaisc, nósanna agus traidisiúin, nósanna agus traidisiúin na hEaglaise Caitlicí agus oiltear na páistí sa Chreideamh Caitliceach.  Ullmhaímid daltaí gach bliain le haghaidh Sacraimint na hAithrí, na Comaoineach Naofa agus an Cóineartaithe.

Gaelscoil Mhic Easmainn is under the Patronage of the Catholic Bishop of Kerry.  Gaelscoil Mhic Easmainn provides Religious education for pupils in accordance with the doctrines, practices and tradition of the Roman Catholic Church and promotes the formation of the pupils in the Catholic Faith.  Each year we prepare pupils for the Sacraments of Reconciliation, First Communion and Confirmation.
We are a Catholic school  that provides an education based on a living faith together tradition. Together, the Board, the principal and the staff, working with the Patron, the parents and the local parish, model a living human-religious-Christian educational tradition, to nurture the faith of Catholic pupils in a manner that is welcoming to and inclusive of the presence in our school, of pupils committed to other religious traditions and to those of none.