Imeachtaí seach-churaclam/Extra Curricular Activities

Is iomaí gníomh seach-churaclam a bhíonn ar siúl ag Muintir na Gaelscoile ar nós:

 • Foireann Peile na gCailíní.
 • Foireann Peile na mBuachaillí
 • Foireann Iománaíochta
 • Cispheil na gCailíní
 • Cispheil na mBuachaillí
 • Ceachtanna Snámha
 • Comórtaistí Drámaíochta
 • Cór
 • Grúpa Ceoil
 • Tráth na gCeist
 • Feis na Gaeilge
 • Comórtaistí Scéalaíochta
 • Comórtaistí Amhránaíochta
 • Ceol Aifrinn
 • Turasanna Oideachais
 • Céilithe Idirscoile srl.
 • Ranganna Ghearmáinis
 • Ranganna Ghaeilge bunúsacha do thuismitheoirí
 • Clár an Fhiontraí Shóisearaigh (JEP)

Extra Curricular Activities

Our broad and varied Extra Curricular Activites at present include:

 • Girls  and Boys School Football Team
 • School Hurling Team
 • Girls Basketball
 • Boys Basketball
 • Swimming Lessons
 • Drama Competitions
 • Choir
 • School Band
 • Quiz time
 • Feis na Gaeilge
 • Storytelling Competitions
 • Singing Competitions
 • Church Music
 • Radio Programme
 • Educational Trips
 • Interschool Céilí etc.
 • German
 • Basic Irish Classes for Parents
 • JEP – Junior Entrepreneur Programme