Iontráil/Admission 2024/2025

By | 9th January 2024

Má tá suim agat sa ghaelscolaíocht (if you are interested in sending your child to the Gaelscoil) nó má tá aon cheist agat faoi Ghaelscoil Mhic Easmainn (or if you have any questions about Gaelscoil Mhic Easmainn, cuir glaoch ar an scoil (please phone the school) 066 7121394 nó cuir ríomh-phost chuig na scoile (or send an email to us) po@gaelscoilmhiceasmainn.com

Eagrófar coinne leat láithreach (an appointment will be arranged with you). Beidh an-áthas orm labhairt leat agus an scoil a theaspáint duit (I would be delighted to meet you and show you the school in advance of enrolment). We will have a Lá Oscailte (Open Day) early March 2024 and would love you to attend.

Enrolment policy and enrolment application form can be found on this website under the title ‘Iontráil/Admissions’.

Mise le meas,
Liam Ó Conchubhair

Príomhoide